Týdenní modlitba

Milé sestry a bratři,

zasílám vám modlitby na týden 12.1. – 18.1.

 

Liturgický kalendář:

12.1. - 1. neděle po Zjevení - Křtu Páně 13.1. Jan Augusta, biskup Jednoty bratrské / Hilarius z Poitiers, teolog a biskup 14.1. Jan Valenta, kněz a husité z Přelouče, mučedníci 15.1. Pavel Thébský 17.1. Antonín Veliký

 

Myšlenka na týden:

„Nediv se tedy, člověče, že díky milosti se stáváš Božím dítětem, neboť se rodíš z Boha skrze Jeho Slovo. Neboť nejprve se Slovo chtělo narodit z člověka, aby ses ty mohl bezpečně narodit z Boha.“ Augustin

 

Denní modlitby ve 20.00 (příp. v jiném čase):

Nejvyšší Bože, očišťuj svou církev, jako se v ohnivé peci čistí zlato, ať vydává plody hodné tvého svatého jména. Ať jsme ve víře pravdiví, věrohodní, laskaví a plni tvé božské moudrosti.

 

Veliký Bože, když se láme rok a my vstupujeme do nového času, cítíme, že se něco ztratilo a již se to nevrátí. Svlékáme starého člověka a oblékáme novou naději vetkanou v osobnost Ježíše Krista, našeho Pána, který zazářil jako jasné Světlo celému stvoření, viditelnému i neviditelnému. Děkujeme za všechny milosti, ať jsme tedy pokřtěni spolu s ním, žijeme a umíráme s Kristem každý den.

 

Milosrdný Bože, prosíme tě za všechny uprchlíky a lidi bez domova, kteří uvízli v táborech a trpí ve velkých mrazech. Uděl jim svůj pokoj a teplo domova, ať mohou žít ve svých zemích, kde bude vládnout svoboda a mír.

 

Svatý Bože, prosíme tě za jednotu všech křesťanů. Ať hledáme, co nás sjednocuje, ne rozděluje, ať se modlíme za stejné cíle, ať nacházíme tvou milost a spásu, ať se noříme do řeky tvého milosrdenství.

 

Nebeský Otče, dej, aby křesťané na celém světě byli nositeli Kristovy lásky a pokoje. Ať se v našich srdcích zrcadlí tvá otcovská tvář.

 

2) Modlitby z NO:

Pane, ať se ve Tvé církvi, jejíž součástí toužíme být, nezakořeňuje vyprázdněná obřadnost, od které odešli naši zakladatelé a nebyla blízká ani Tobě. Dej, prosím, ať na místo lidské zahleděnosti do sebe se mezi námi rozprostírá obraz Tvé pokorné a vítězné tváře hledící k Otci a roztažených paží směřujících k lidstvu.

 

Věčný Bože, dej, ať se v církvi více smějeme.

 

Nebeský táto, prosíme za Tvůj dotek pro bratra Vaška Žďárského, který skrze svou farářskou službu hledá a probouzí v lidech dobré a denně bojuje o Tvoji blízkost.

 

3) Tento týden se modleme s br. Václavem Mikuleckým:

„Bože, Duchu přesvatý, sestup na nás a obracej nás ke Světlu, abychom viděli sami sebe i svou církev v pravé skutečnosti, abychom litovali svých hříchů a plakali nad sebou, abychom k Tobě ustavičně volali za dar pravého, neustávajícího pokání, za dar obrácení na cestu Ježíše Krista, za dar silné víry k setrvávání ve šlépějích Tvého nejmilejšího Syna.“

 

4) Prostor pro individuální duchovní praxi nebo osobní modlitby:

(ztišení, Žaltář, rozjímání nad Písmem, breviář...)

 

5) Vnitřní modlitba:

Duch Boží. (Modlíme se v duchu, kdekoliv jsme.)

 

Sestry a bratři, můžete posílat své náměty a jména lidí, za které se chcete modlit.

Přeji vám pokoj, dobro a Boží lásku všude a ve všem.

Juraj Jordán Dovala, biskup