Týdenní modlitba

Milé sestry a bratři,

zasílám vám modlitby na týden 13.10.-20.10.

 

Liturgický kalendář:

13.10. – 18. neděle po Duchu Svatém

15. 10. Terezie z Avily

16.10. Ambrož z Hradce, husitský kněz

17. 10. Ignác Antiochijský

18. 10. Lukáš, evangelista

 

Myšlenka na týden:

„Věřte mi, že není důležité nosit nebo nenosit řeholní šat, nýbrž cvičit se v ctnosti, podřídit se ve všem Boží vůli, aby náš život probíhal v souladu s jeho rozhodnutími, a nechtít, aby se dělo podle naší vůle, ale podle Jeho.“ Terezie z Avily

 

1) Denní modlitby ve 20.00 (příp. v jiném čase):

Všemocný Bože, prosíme tě za lidi trpící nevyléčitelnými a smrtelnými nemocemi - pomáhej jim a uzdravuj je. Dej jim své požehnání a světlo na cestu, ať se uzdraví na těle i na duši.

 

Věčný Bože, prosíme tě za mír v Sýrii. Ať utichnou zbraně a nové, zbytečné násilí ze strany Turecka. Nedopusť šíření zla a dalšího bezpráví. Pane,daruj trvalý mír všem lidem v regionu.

 

Věčný Bože, Ty jsi Síla, Moudrost a Světlo, které ozařuje celé stvoření. Pomáhej těm, kdo to potřebují, vyléč nemocné a podepři slabé. Tvá svatá vůle nechť se stane.

 

2) Modlitby z NO:

Bože, vdechni život, lásku a svého Ducha do našich obcí, ať se opět zazelenají životem, svěžestí a radostí.

 

3) Tento týden se modleme s rabi Nachmanem:

„Všemocný Bože, zdroji veškeré energie, bez Tebe jsem bezmocný. Dodej mi odvahu – fyzickou sílu, duševní energii a duchovní vůli – riskovat pro svůj růst a vítat každou výzvu v běhu svého života.“

 

4) Prostor pro individuální duchovní praxi nebo osobní modlitby:

(ztišení, Žaltář, rozjímání nad Písmem, breviář...)

 

5) Vnitřní modlitba:

Duch Boží. (Modlíme se v duchu, kdekoliv jsme.)

 

Sestry a bratři, můžete posílat své náměty a jména lidí, za které se chcete modlit.

Přeji vám pokoj, dobro a Boží lásku všude a ve všem.

Juraj Jordán Dovala, biskup