Týdenní modlitba

Milé sestry a bratři,

zasílám vám modlitby na týden 17.11.-23.11.

 

Liturgický kalendář:

17.11. – 23. neděle po Duchu Svatém / Den boje za svobodu a demokracii 19.11. Barlaam, mučedník 22.11. Cecílie, mučednice

 

Myšlenka na týden:

„Žádám vás snažně, abyste nepodpořili ty, kteří vám slibují, že všechno vyřeší za vás. Takoví lidé chtějí, abyste jen mlčeli, poslouchali a drželi krok. Žádám vás snažně, abyste nepodpořili ty, kteří mají diktátorské sklony, příliš často mění názory, nejsou schopni se domluvit s jinými, nabízejí různá dobrodružná, nepromyšlená a neodpovědná řešení a kteří by se nejraději vrátili k centralistickému řízení všech našich společných věcí.“ Václav Havel

 

1) Denní modlitby ve 20.00 (příp. v jiném čase):

Svatý Bože, jsme tvé děti, neopouštěj nás v časech dobrých ani zlých, v časech prospěchu ani v časech strádání. Žehnej naší zemi a našemu národu, aby hodnoty svobody a demokracie, které byly tak těžce vybojovány před třiceti lety, zůstali trvalou součástí našeho života.

 

Všemohoucí Bože, veď nás po tvých cestách Ducha, ať pravda a láska skutečně vítězí nad lží a nenávistí. V nás i v celé společnosti.

 

Stvořiteli nebe i země, prosíme tě za starý kontinent – Evropu, aby zůstala věrná svým křesťanským kořenům. Prosíme za víru v Krista, nejvyššího Učitele lásky a pravdy. Dej, ať národy Evropy opět uvěří v tebe a následují tvé svaté Slovo.

 

Svatý Bože, Věčný Mírotvůrce, prosíme tě za mír na celém světě. Ať se zastaví zbytečné krveprolívání. Naplň se tvá vůle v míru a pokoji.

 

2) Modlitby z NO:

Moudrý Bože, prosíme tě za naše společenství a naše sbory. Žehnej jim, ať rostou ve víře. Ať přijímáme nové lidi s láskou a otevřeným srdcem. Prosíme tě také za děti, nechť v našich sborech mají svoje trvalé místo.

 

3) Tento týden se modleme s bratrem Rogerem z Taizé:

„Bože veškeré věčnosti, toužíme tě hledat v tichosti modlitby a žít z naděje objevené v evangeliu. Ježíši Kriste, díky tvému evangeliu chápeme, že milosrdenství je důležitější než všechno ostatní. Dej nám tedy srdce naplněné dobrotou.“

 

4) Prostor pro individuální duchovní praxi nebo osobní modlitby:

(ztišení, Žaltář, rozjímání nad Písmem, breviář...)

 

5) Vnitřní modlitba:

Kristus v srdci mém. (Modlíme se v duchu, kdekoliv jsme.)

 

Sestry a bratři, můžete posílat své náměty a jména lidí, za které se chcete modlit.

Přeji vám pokoj, dobro a Boží lásku všude a ve všem.

Juraj Jordán Dovala, biskup