Kalendář akcí

Vyhledává pokoj a snaží se o něj.
Žalm 34, 15b

Leden

Kurz pro animátory (bude zahájen
v lednu, termíny budou upřesněny)

2.   Uzávěrka materiálů pro diecézní radu
      (do 10 hod)
4.   Diecézní revizní finanční výbor
8.   Bohoslužba k výročí vzniku CČSH
10. Vikariát Vysočina
12. Ústřední rada
14. Diecézní rada
15. Vikariát Východní Morava
23. Uzávěrka materiálů pro diecézní radu
      (do 10 hod)
25. Diecézní revizní finanční výbor
31.1. - 3.2.   Setkání mladší mládeže

Únor

4. Diecézní rada
7. Vikariát Brno
9. Ústřední rada
19. Vikariát Východní Morava
20. Uzávěrka materiálů pro diecézní radu
      (do 10 hod)
22. Diecézní revizní finanční výbor
23. Vikariátní shromáždění Vysočina

Ondřej Karamazín

Březen

4. Diecézní rada
6. Popeleční středa
9. Ústřední rada
11. Diecézní kární výbor
14. Společný vikariát
14. Teologický poradní sbor
16. Vzdělávání pro statutáře náboženských obcí
20. Uzávěrka materiálů pro diecézní radu
      (do 9 hod)
22. Diecézní revizní finanční výbor
23. Vikariátní shromáždění Brno
25. - 27.   Duchovní cvičení

Duben

1. Diecézní rada
4. Vikariát Brno
6. Vikariátní shromáždění Východní Morava
13. Ústřední rada
14. Květná neděle
18. Zelený čtvrtek
19. Velký pátek
20. Bílá sobota
21. Hod Boží velikonoční
Studijní fond Farského
22. Velikonoční pondělí
27. Diecézní shromáždění
30. Uzávěrka materiálů pro diecézní radu
      (do 10 hod)

Květen

Teologická konference
      (termín bude upřesněn)
3. Diecézní revizní finanční výbor
9. Vikariát Vysočina
10. - 11.   Jarní kuropění:
Diecézní setkání dětí (Prostějov)
11. Ústřední rada
13. Diecézní rada
17. - 19.   Setkání rodin
21. Vikariát Východní Morava
24. Noc kostelů
29. Uzávěrka materiálů pro diecézní radu
      (do 10 hod)
30. Oslavení Páně
31. Diecézní revizní finanční výbor

Červen

3. - 4.   Synoda
7. Ústřední rada
8. Církevní zastupitelstvo
9. Sbírka Karla Farského na Škodějov
9. Boží hod svatodušní
10. Diecézní rada
15. Bohoslužba ve Škodějově
16. Trojice
18. Vikariát Východní Morava
29. Pouť na Sázavu

Petr Černohorský

Červenec

6. Mistr Jan Hus - Bohoslužba, Husova sbírka
       Televizní a rozhlasový přenos
    bohoslužby z Betlémské kaple
15. - 19.   Duchovní cvičení

Srpen

27.7. - 3.8. Setkání mládeže (Přibyslav)
10. - 17.   „Vápenná“- Setkání dětí (Brno)
10. - 17.   Setkání dětí (Přibyslav)
21. Uzávěrka materiálů pro diecézní radu
      (do 10 hod)
23. Diecézní revizní finanční výbor

Září

2. Diecézní rada
5. Vikariát Brno
9. Kurz základů teologie
12. Vikariát Vysočina
14. Ústřední rada
15. Partnerská neděle - sbírka Essen
          Ekumenická neděle
17. Vikariát Východní Morava
25. Uzávěrka materiálů pro diecézní radu
      (do 10 hod)
27. Diecézní revizní finanční výbor
27. - 29.   Celocírkevní setkání mládeže

Říjen

3. Vikariát Brno
5. Kurz základů teologie
7. Diecézní rada
12. Ústřední rada
15. Vikariát Východní Morava
19. Diecézní den:
Poděkování za svobodu (Prostějov)
20. Stoleté výročí liturgie
v českém jazyce (Uherský Brod)
23. Uzávěrka materiálů pro diecézní radu
      (do 10 hod)
25. Diecézní revizní finanční výbor
28. Bohoslužba v Hradci Králové

Listopad

2. Slavnost světla v Prostějově
2. Kurz základů teologie
4. Diecézní rada
8. - 10.   Setkání rodin
8. Ústřední rada
9. Církevní zastupitelstvo
14. Společná Vikariát
14. Teologický poradní sbor
16. Celocírkevní pouť (Olomouc)
17. Sbírka na Studijní fond Farského
20. Uzávěrka materiálů pro diecézní radu
      (do 10 hod)
22. Diecézní revizní finanční výbor
23. Diecézní shromáždění
24. Poslední neděle liturgického roku
sbírka Česká biblická společnost
25. - 27.   Duchovní cvičení

Prosinec

1. První adventní neděle
2. Diecézní rada
5. Vikariát Brno
7. Kurz základů teologie
12. Vikariát Vysočina
14. Ústřední rada
24. Štědrý den
25. Boží hod vánoční
26. Prvomučedník Štěpán
sbírka na celocírkevní diakonii

Vít Mádr


ČÍSLA ÚČTŮ:

Diecézní rada: 2500287043/2010

VS pro splátky půjček číslo NO+316
VS pro katastrofy číslo NO+92
VS pro synodu číslo NO+98
VS sbírka Essen číslo NO+99

Disparita

č.ú. 2700946867/2010 VS = číslo NO

Fond evangelizace a misie (Hus. sbírka)

č.ú. 2500880517/2010 VS = číslo NO

Fond sociální práce a diakonie (sb.diakonie)

č.ú. 2300880520/2010 VS = číslo NO

Ústřední rada: 43-570420277/0100

Sněm 5+číslo NO
Škodějov 7+číslo NO
Studijní fond Farského 8+číslo NO
Husinec 9+číslo NO
Diakonie 10+číslo NO


Starší datové plány je možné stáhnout zde:
2015.pdf 29. 07. 2019
2016.pdf 29. 07. 2019
2017.pdf 29. 07. 2019
2018.pdf 29. 07. 2019