Týdenní modlitba

Milé sestry a bratři,

zasílám vám modlitby na týden 21.6. – 27.6.

 

Liturgický kalendář:

21.6. – 3. po Duchu Svatém / Poprava 27 českých pánů, připomínka 22.6. Albán, mučedník 23.6. Matěj Kunvaldský, biskup Jednoty bratrské 24.6. Narození Jana Křtitele 25.6. Ivan Český, poustevník 26.6. Jan a Pavel, mučedníci 27.6. Cyril Alexandrijský, biskup

 

Myšlenka na týden:

„Není jiného způsobu jak milovat, než že odpustíš sám sobě, že nejsi dokonalý, že nejsi svatý tak, jak sis představoval. Když použijeme obrazu z františkánského světa, dokud nepřekonáš propast, abys objal malomocného: dokud nepoznáš, že malomocný není ve skutečnosti na druhé straně propasti, ale že se především nachází ve tvém nitru, potud nikdy opravdu nepoznáš svou vášeň ani nebudeš schopen ryzího soucitu.“ Richard Rohr

 

Denní modlitby ve 20.00 (příp. v jiném čase):

Svatý Bože, prosíme tě za všechny nemocné, strádající a za ty, kdo trpí tělesně i duševně. Ať pociťují teplo tvé milující ruky, ať neztrácejí naději a víru. Dopřej jim, Pane, uzdravení skrze modlitby těch, kteří na ně myslí.

 

Věčný Bože, prosíme tě za naše náboženské obce, aby byly pravým domovem pro všechny, kdo hledají Ježíše Krista.

 

Prosíme za pronásledované křesťany ve světě, dej jim svobodu vyznávat, že ty jsi Bůh a Ježíš Kristus je tvůj Syn a náš Spasitel. Dej jim Svatého Ducha, ať je chrání a provází.

 

Prosíme tě za spásu všech kajících lidí, ty jsi Bůh milosrdenství – Kyrie eleison!

 

2) Modlitby z NO:

Pane, prosíme za uzdravení sestry Debory, která je velice těžce nemocná. Její nadějí je transplantace srdce. Pomáhej jí a požehnej, aby došla uzdravení.

 

Pane, prosíme tě za bratra Pavla z Drásova, aby byl silný, plný naděje a pokoje a neztrácel víru v tebe. Prosíme tě také o dar pokory a empatie pro celou jeho rodinu a pro všechny, kteří ho v nemoci provázejí. Požehnej jim všem.

 

3) Tento týden se modleme s papežem Janem XXIII.:

„Nebeský otče, ať mám cit pro druhé a myslím víc na ně než na sebe. Prosím tě, ať se vždy ovládnu, ať ze mě není mrzout, ať jednám laskavě a srdečně. Ať ve mně zbude i jiskřička humoru, kterého je také zapotřebí. Od Ducha Svatého si vyprošuji tvou milost, která by mi k tomu všemu pomáhala.“

 

4) Prostor pro individuální duchovní praxi nebo osobní modlitby:

(ztišení, Žaltář, rozjímání nad Písmem, breviář...)

 

5) Vnitřní modlitba:

Duch Boží. (Modlíme se v duchu, kdekoliv jsme.)

 

Sestry a bratři, můžete posílat své náměty a jména lidí, za které se chcete modlit.

 

Přeji vám všem krásné a naplněné dny, milost Ducha Svatého, dobro a Boží lásku všude a ve všem. 

Juraj Jordán Dovala, biskup

 

 

www.ccshbrno.cz

www.ccshhodonin.cz