Týdenní modlitba

Milé sestry a bratři,

zasílám vám modlitby na týden 29.3. – 4.4.

 

Liturgický kalendář:

29.3. - 5. neděle postní

30.3. Jan Klimak, igumen a poustevník

1.4. Hugo, biskup a pomocník chudých / Petr Valdes, kazatel (datum úmrtí nejistý) 2.4. František z Pauly, poustevník 3.4. Marie Egyptská, poustevnice 4.4. Isidor Sevilský, biskup / Martin Luther King, pastor a mučedník

 

Myšlenka na týden:

„Každý může být skvělý, protože kdokoliv může pomáhat. Nemusíte mít vysokoškolský diplom, abyste pomáhali. Nepotřebujete souhlas, abyste sloužili. Potřebujete pouze srdce plné ušlechtilosti. Duši stvořenou láskou.“ Martin Luther King

 

Denní modlitby ve 20.00 (příp. v jiném čase):

Svatý Bože, nauč nás vnímat životní těžkosti jako výzvy a příležitosti k růstu. Ať problémy současné doby neudusí naše světlo, ať se nepoddáváme těžkostem, ať vidíme do hloubky všeho dění, nacházíme tam tvůj rukopis a kráčíme dál s důvěrou v tebe.

 

Pane Ježíši Kriste, nechť se tvá nekonečná a odpouštějící láska a naděje stanou naší trvalou cestou.

 

Veliký Bože, prosíme tě za všechny lidi nakažené koronavirem nebo jinou těžkou nemocí, aby došli uzdravení. Prosíme tě, zastav šíření tohoto viru, ať nemusejí umírat další lidé. Buď vůle tvá.

 

Svatý Bože, dej, ať se mezi lidmi nešíří panika a strach. Věřící ať přispívají ke klidu a naději, že svět je ve tvých rukou.

 

2) Modlitby z NO:

Pane, prosíme tě za uzdravení bratra Jaroslava Filipa, který onemocněl COVID-19. Buď mu na blízku a dej mu dostatek síly, aby nemoc zvládl. Žehnej a ochraňuj i jeho rodinu.

 

Pane, prosíme tě za bratra Vojtu, pomáhej mu najít životní cestu, klid duše a vnitřní uzdravení. Dej mu své požehnání, ať se otevře tvému Světlu.

 

Nebeský Tatínku, prosíme Tě za našemu bratra Marcela Sladkowského, jehož služebné srdce je zakotveno u Tebe v nebesích. Bratr Marcel dlí na nemocničním lůžku a nemůže tak být se svoji ženou a dcerkami. Vyprošujeme mu hojnost síly a trpělivosti, aby se ve zdraví brzy mohl obejmout se svými blízkými.

 

3) Tento týden se modleme s rabi Nachmanem:

„Bože celistvosti, Bože uzdravující, obdař nás souladem a plností bytí. Uzdrav nás na těle i na duši. Nechť všechny prvky našeho těla spolupracují v dokonalé symetrii a poklidné harmonii. Odstraň každou stopu nemoci, každý náznak nejistoty, sešli nám lék, který jen Ty můžeš poskytnout.“

 

4) Prostor pro individuální duchovní praxi nebo osobní modlitby:

(ztišení, Žaltář, rozjímání nad Písmem, breviář...)

 

5) Vnitřní modlitba:

Kyrie eleison. (Modlíme se v duchu, kdekoliv jsme.)

 

Sestry a bratři, můžete posílat své náměty a jména lidí, za které se chcete modlit.

Přeji vám všem v této nelehké době pokoj a naději v srdci a víru v to, že svět je v Božích rukou.

Juraj Jordán Dovala, biskup

 

 

PS1: Bohoslužby CČSH, úvahy a duchovné povzbudenia si môžete pozrieť na týchto stránkach:

https://www.husitskebohosluzby.cz/

 

https://www.aktualne.ccsh.cz/