Týdenní modlitba

Milé sestry a bratři,

zasílám vám modlitby na týden 18.10. – 24.10.

 

Liturgický kalendář:

18.10. – 20. po Duchu Svatém / Lukáš, evangelista 21. 10. Hilarion Veliký, poustevník 23. 10. Jakub Spravedlivý, bratr Páně

 

Myšlenka na týden:

„Po staletí tomu tak je: Když lidé zasvěcení Bohu tiše rozmlouvají se svým Pánem, připravují se události církevních dějin s velkým dosahem.“ Edita Steinová

 

Denní modlitby ve 20.00 (příp. v jiném čase):

Veliký Bože, prosíme tě za všechny lidi nakažené koronavirem nebo jinou těžkou nemocí, aby došli uzdravení. Prosíme tě, zastav šíření tohoto viru, ať nemusejí umírat další lidé. Buď vůle tvá.

 

Otče náš nebeský, prosíme za dobré a odpouštějící vztahy v rodinách, mezi manžely, partnery, sourozenci i vztahy mezi rodiči a dětmi. Kéž děti dokáží projevovat úctu a vděk svým rodičům, kteří je vychovali, a také respektovat jejich přání na sklonku života.

 

Bože, ty jsi Stvořitelem všeho: uč nás lásce, která překonává předsudky, uč nás moudrosti, která hledí na podstatu, uč nás pokoji, který vyvěrá z tvého království věčnosti.

 

Bože, pomoz nám zkrotit naše ego, neboť ono je hlasitou troubou největších nesmyslů na světě.

 

Věčný Bože, prosíme tě za Bělorusko, ať i v této krásné zemi lidi můžou žít ve svobodě a pravdě.

 

Dobrý Bože, prosíme tě, zastav krveprolévání v Náhorním Karabachu, ať nemusejí umírat nevinní lidé. Dej pokoj a porozumění do srdcí všech zúčastněných.

 

2) Modlitby z NO:

Pane, prosíme tě za manžele Matulovi z Nových Bránic, aby zvládli všechny nemoci a jejich manželství se skrze tebe utužilo.

 

Pane, prosíme tě za Teréziu Mechurovú z Nových Zámkov, abys ji navrátil plné zdraví a pomáhal jí i její rodině všechno zvládnout.

 

3) Tento týden se modleme s Bohuslavem Reynkem:

 

Podzimní modlitba / Bohuslav Reynek

 

Bože, kol tvých dávných zdí má duše chodí sirá, patří toužebně a nikdo, nikdo neotvírá, neotvírá oken, neotvírá dveří.

Zlaty, teply jsou tvé stany, ale zde se záhy zšeří, a v mé duši záření již chladne, pohasíná; k svému Světlu pusť ji, smutní sina a bojí se zimy. Viz, jak mouchy, brouci v pokoj spánku chystají se. Láska vroucí tvá je sečteny má. - Přece méně není duše má než oni!... Ale čím jich snění jest mi... Nechci. Bože, otevři mi.

Bože, pusť mne k teplu; bojím se zimy.

Jdou všichni v Tebe; děti tvé, ne hosti.

Jen já jsem venku. Draví, tiší jdou a prostí.

Bože, otevři mi. A ne v spánek: do Radosti...

Bože, otevři mi do Radosti.

 

4) Prostor pro individuální duchovní praxi nebo osobní modlitby:

(ztišení, Žaltář, rozjímání nad Písmem, breviář...)

 

5) Vnitřní modlitba:

Bůh je láska. (Modlíme se v duchu, kdekoliv jsme.)

 

Sestry a bratři, můžete posílat své náměty a jména lidí, za které se chcete modlit.

 

Přeji vám všem krásné a naplněné dny, milost Ducha Svatého, dobro a Boží lásku všude a ve všem. 

Juraj Jordán Dovala, biskup

 

 

www.ccshbrno.cz

www.ccshhodonin.cz