Týdenní modlitba

Milé sestry a bratři,

zasílám vám modlitby na týden 17.1. – 23.1.

 

Liturgický kalendář:

17.1. – 2. neděle po Zjevení / Antonín Veliký, poustevník 19.1. Jan Palach, připomínka 20.1. Šebestián, mučedník 22.1. Vincenc ze Zaragozy, mučedník 23.1. Hildefons, biskup z Toleda

 

Myšlenka na týden:

„Přijde čas, kdy všichni lidé zešílí. Najdou-li někoho, kdo nebude jako oni, sesypou se na něj, začnou ho bít a křičet: Ty jsi šílenec, protože nejsi jako my!“ Antonín Veliký, poustevník

 

Denní modlitby ve 20.00 (příp. v jiném čase):

Nebeský Otče, prosíme tě za jednotu všech křesťanů a všech lidí dobré vůle. Pomoz nám vidět v tobě společný Pramen všeho dobra, nauč nás vnášet pokoj a porozumění do našich společenství, ať můžeme společně pracovat na tvém díle.

 

Svatý Bože náš, prosíme tě, žehnej jedné velké rodině církve. Žehnej křesťanským společenstvím a jejich práci. Žehnej ekumenickému úsilí, ať lidé hledají, co je spojuje. Ať nacházíme naději a lásku ve svých bratřích a sestrách. Žehnej, svatý Bože, všem národům pod sluncem.

 

Svatý Bože, prosíme tě za duchovní důchodce, za jejich zdraví, vnitřní pokoj, službu i za to, aby se necítili osaměle. Dej jim pocítit sílu své trvalé přítomnosti.

 

Věčný Bože, v těchto dnech si připomínáme událost, kdy mladý student Jan Palach obětoval svůj život proto, aby se lidé probudili a stáli za hodnotami svobody, pravdy a lásky. Jeho odkaz je nadčasový a pořád aktuální: chraňme si svobodu, pravdu a lásku, protože zemřou-li v našem srdci, zemřou i ve společnosti.

 

2) Modlitby z NO:

Pane, prosíme tě za sestry Matuškovou a Štěpánkovou a za všechny lidi, kteří onemocněli koronavirem, uzdravuj je svou mocí, žehnej jim a dej jim sílu zvítězit.

Pane, prosíme tě za vládu, aby měla moudrost a Boží vedení, jak se zachovat v této koronavirové době.

Prosíme také za všechny lékaře a zdravotní sestry, abys jim pomáhal a podporoval je.

Pane, prosíme tě za všechny osamělé lidi, kteří jsou kvůli epidemii zavření doma, nebo v domovech důchodců a trpí smutkem a samotou.

Pane, prosíme také za to, aby lidé, kteří neznají Tebe a Pána Ježíše, je v této nelehké době začali hledat.

 

3) Tento týden se modleme s pátrem Piem z Pietrelciny:

„Zůstaň se mnou, Pane, neboť potřebuji Tvou přítomnost, abych na Tebe nezapomněl. Ty dobře víš, jak snadno tě opouštím.

Zůstaň se mnou, Pane, neboť jsem slabý a potřebuji Tvou sílu, abych nepadal tak často.

Zůstaň se mnou, Pane, neboť Ty jsi můj život a bez Tebe mi chybí horlivost.

Zůstaň se mnou, Pane, neboť Tys mé světlo a bez Tebe se topím v temnotách.

Zůstaň se mnou, Pane, abys mi ukázal svou vůli.

Zůstaň se mnou, Pane, abych slyšel Tvůj hlas a následoval Tě.

Zůstaň se mnou, Pane, neboť velmi Tě toužím milovat a vždy být v Tvé společnosti.

Zůstaň se mnou, Pane, chceš-li abych Ti byl věrný.

Zůstaň se mnou, Pane, neboť má duše, ač ubohá, touží být pro Tebe místem útěchy a hnízdem lásky.“

 

4) Prostor pro individuální duchovní praxi nebo osobní modlitby:

(ztišení, Žaltář, rozjímání nad Písmem, breviář...)

 

5) Vnitřní modlitba:

Kristus v srdci mém. (Modlíme se v duchu, kdekoliv jsme.)

 

Sestry a bratři, můžete posílat své náměty a jména lidí, za které se chcete modlit.

 

Přeji vám přítomnost Ducha Svatého, dobro a Boží lásku všude a ve všem. 

Juraj Jordán Dovala, biskup

 

 

www.ccshhodonin.cz

www.ccshbrno.cz