Týdenní modlitba

Milé sestry a bratři,

zasílám vám modlitby na týden 20.9. – 26.9.

 

Liturgický kalendář:

20.9. – 16. po Duchu Svatém

21. 9. Matouš, apoštol Páně a evangelista 25. 9. Sergej Radoněžský, mnich 26.9. Kosmas a Damián, mučedníci

 

Myšlenka na týden:

„U toho, kdo se věnuje modlitbě, platí celý účet Pán; za trochu přemáhání mu dá tolik radosti, že se mu stane lehkým jakékoliv trápení.“ Terezie z Lisieux

 

Denní modlitby ve 20.00 (příp. v jiném čase):

Dobrý Bože, děkujeme ti za všechny zázraky života, že květy voní, hvězdy září a děti se smějí.

 

Veliký Bože, prosíme tě za všechny lidi nakažené koronavirem nebo jinou těžkou nemocí, aby došli uzdravení. Prosíme tě, zastav šíření tohoto viru, ať nemusejí umírat další lidé.

 

Všemohoucí Bože, prosíme tě za všechny muže, kteří by chtěli být dobrými táty a milujícími manželi, jen nevědí přesně, jak na to. Pomoz jim, otevři jejich srdce, ať najdou ten správný způsob a mají vůli na sobě něco změnit.

 

Věčný Bože, prosíme tě za Bělorusko, ať i v této krásné zemi lidi můžou žít ve svobodě a pravdě.

 

2) Modlitby z NO:

Věčný Bože, vdechni život, lásku a svého Ducha do našeho společenství. Ať se naše náboženské obce opět zazelenají životem a stanou se domovem pro všechny, kteří hledají tebe.

 

3) Tento týden se modleme s Ignácem z Loyoly:

„Vezmi si, Pane, a přijmi celou mou svobodu, mou paměť, můj rozum a celou mou vůli, všechen můj majetek a moje vlastnictví. Ty jsi mi to dal, tobě to, Pane, vracím zpět, všechno je tvoje, nalož s tím zcela podle své vůle. Dej mi jen svou lásku a svou milost, to mi postačí.“

 

4) Prostor pro individuální duchovní praxi nebo osobní modlitby:

(ztišení, Žaltář, rozjímání nad Písmem, breviář...)

 

5) Vnitřní modlitba:

Duch Boží. (Modlíme se v duchu, kdekoliv jsme.)

 

Sestry a bratři, můžete posílat své náměty a jména lidí, za které se chcete modlit.

 

Přeji vám všem krásné a naplněné dny, milost Ducha Svatého, dobro a Boží lásku všude a ve všem. 

Juraj Jordán Dovala, biskup

 

 

www.ccshbrno.cz

www.ccshhodonin.cz