Duchovní cvičení

Brněnská diecéze pořádá ve svém středisku v Brně (Penzion Zahrada) každoročně 2 kratší duchovní cvičení (pondělí - středa) v době postní a na závěr liturgického roku a 1 delší (pondělí -pátek) během letních prázdnin.

Petr Šandera
Petr Šandera

Praxe duchovních cvičení vychází ze staré tradice rozjímavé četby Písma a modlitby.

Pro západní křesťanstvo představují nejznámější plod této tradice
Duchovní cvičení Ignáce z Loyoly (vydáno 1548).
Není to však text jediný. S podobnými myšlenkami se můžeme setkat i v protestantismu.
Již delší dobu objevují význam takových cvičení věřící různých církví a církevních tradic.

Duchovní cvičení nabízejí cestu, na níž se člověk učí „otvírat se“ poselství Bible
a vnitřně „více“ zakoušet Boží přítomnost, lásku a spásu.

Duchovní cvičení nabízejí možnost:

  • ztišit se, poodstoupit od běžných starostí a zaměřit se na to podstatné
  • zamyslet se nad svým životním směřováním a uspořádat svůj život
  • zakusit evangelium jako osvobozující zprávu
  • upevnit se v rozhodnutí následovat Krista.
Petr Šandera

Jak duchovní cvičení probíhají?

  • Po celou dobu cvičení se zachovává ticho. V tichu se učíme naslouchat Božímu slovu.
  • Účastníci se ve svobodě a podle svých možností věnují modlitbě a rozjímání nad doporučenými texty Písma či tématy.
  • Doprovázející postupně uvádí jednotlivá témata rozjímání a nabízí účastníkům možnost individuálního doprovázení formou rozhovoru o zkušenostech s rozjímáním.
  • Součástí programu bývají také společné modlitby Žaltáře a slavení liturgie.
Petr Šandera

Termíny duchovních cvičení v roce 2019:

15. 7. - 19. 7. Doprovázení: Daniel Majer, Petr Šandera
25. 11. - 27. 11. Doprovázení: Petr Šandera, Eva Buttová

Pro více informací kontaktujte bratra faráře Petra Šanderu: petr.sandera@volny.cz


Cvič se ve zbožnosti. (1 Tm 4, 7)