Týdenní modlitba

Milé sestry a bratři,

zasílám vám modlitby na týden 28.2. – 6.3.

 

Liturgický kalendář:

28.2. – 2. neděle postní

1.3. Ablín, biskup / David Waleský, biskup a patron Walesu 3.3. Ulrich Grünsleder, kněz a husitský mučedník 5.3. Teofil z Cézarey, biskup a mučedník

 

Myšlenka na týden:

„Když je kojenec hladový, považuje za nicotné perly a drahé oděvy, ale všechnu svou pozornost obrací jen na životodárnou matčinu hruď, aby vychutnal mléko. Tak uvažuj o duši! To znamená, že když vše opustila, hledá jen zakoušení Boha. A jedině tehdy nachází spočinutí.“ Makarios Egyptský

 

Denní modlitby ve 20.00 (příp. v jiném čase):

Svatý Bože, prosíme tě, nauč nás postit se srdcem: odpouštět těm, kteří se proti nám provinili, milovat i své nepřátele, umenšovat své touhy, uhasínat své vášně.

 

Veliký Bože, nauč nás hledat světlo a dobro v každém člověku. Uč nás objevovat Kristův obraz ukrytý v lidské duši.

 

Milostivý Bože, prosíme tě za všechny hledající a za ty, kteří touží odhalit hlubší smysl života. Bože, prosíme za všechny, kteří se ptají po tobě, aniž by věděli, kdo jsi. Dávej jim možnost poznat tě jako Pramen všeho života, odhal jim velikost tvé nádhery, ukaž světlo své nekonečnosti, dej jim napít z vody živé a nevyčerpatelné.

 

Svatý Bože, prosíme tě za bratra faráře Zdeňka Svobodu, přijmi jej do svého království věčnosti a světla, ať může přebývat ve tvé přítomnosti a hledět na tvou slávu.

 

2) Modlitby z NO:

Pane, prosíme tě za všechny lidi, kteří onemocněli koronavirem. Uzdravuj je svou mocí, žehnej jim a posiluj.

 

Pane, prosíme tě za vládu, aby měla moudrost a Boží vedení, jak se zachovat v této koronavirové době.

 

Prosíme také za všechny lékaře a zdravotní sestry, abys jim pomáhal a podporoval je.

 

Pane, prosíme tě za všechny osamělé lidi, kteří jsou kvůli epidemii zavření doma, nebo v domovech důchodců a trpí smutkem a samotou.

 

3) Tento týden se modleme s Editou Steinovou:

„Kdo jsi, světlo, jež mne naplňuje a osvětluje temnotu mého srdce?

Vedeš mne jako matka za ruku a kdybys mne pustil, nesvedla bych udělat ani krok. Jsi prostor, který kolem dokola obklopuje mé bytí a ukrývá je v sobě. Kdyby Tě opustilo, kleslo by do propasti nicoty, z níž je pozvedáš k bytí.

Ty, který jsi mi bližší než já sama sobě a niternější než mé nejhlubší nitro a přece neuchopitelný a nepostižitelný a přesahující každé jméno: Duchu svatý - Věčná lásko.“

 

4) Prostor pro individuální duchovní praxi nebo osobní modlitby:

(ztišení, Žaltář, rozjímání nad Písmem, breviář...)

 

5) Vnitřní modlitba:

Buď vůle tvá. (Modlíme se v duchu, kdekoliv jsme.)

 

Sestry a bratři, můžete posílat své náměty a jména lidí, za které se chcete modlit.

 

Přeji vám přítomnost Ducha Svatého, dobro a Boží lásku všude a ve všem. 

Juraj Jordán Dovala, biskup

 

 

 

Kázání z Husova sboru v Hodoníně

https://anchor.fm/juraj-jordn-dovala/

 

www.ccshhodonin.cz

www.ccshbrno.cz