Týdenní modlitba

Milé sestry a bratři,

zvu vás ke společným modlitbám. Pro svět a celé stvoření je každá modlitba velikým požehnáním. Pravidelné ztišení zároveň přináší naší duši spojení s Bohem, světlo a mír v srdci.

Zasílám vám modlitby na týden 25.2. – 2.3.

 

Liturgický kalendář:

25.2.  2. neděle postní / Jan Zajíc, připomínka 1.3. Albín, biskup / David Waleský, biskup a patron Walesu

 

Myšlenka na týden:

„Mám jen tento malý den, abych dával tomu, který mne volá na každý den; ale jak bych mu mohl říci věčné: Ano – kdybych mu nedal tento dnešní den. Bůh má tisíc let, aby učinil jeden den; já mám jen jeden den, abych vytvořil věčnost, a ten je dnes.“ Christian, trapista zemřel rukou teroristů v r. 1996

 

1) Denní modlitby ve 20.00 (příp. v jiném čase):

Pane, Hlubino mé spásy, volám k Tobě v pokoře: nauč mne odpouštět vždy a všude, dej mi schopnost smířit se s těmi, kteří mi ublížili, a dej mi sílu milovat je takové, jací jsou. Neboť Ty ukazuješ cestu – sesíláš déšť na spravedlivé i nespravedlivé, ve Tvé milosti najde blízkost každý, kdo se Ti otevře.

 

Boží Synu, co jsme udělali z Tvého poselství? Tys říkal, abychom nikoho nesoudili, a my jsme vytvořili inkvizici a tribunály. Tys říkal, abychom byli spolutvůrci míru, a my jsme rozpoutali ty nejhorší náboženské války. Tys říkal, abychom druhé milovali, a my jsme je hnali do plamenů smrti. Tys říkal, abychom druhým sloužili, a my jsme je pronásledovali. Tys říkal, abychom tvořili jednotu, a my jsme rozdělovali a doteď rozdělujeme. Říkáme, že Tě následujeme, ale je to jen náš falešný sebeklam. Ve skutečnosti následujeme své představy a Tebe jsme nechali viset na kříži, abys nám nezacláněl. Boží Synu, uděl nám dar osvícení, ať zanecháme své hluboké nevědomosti a vstoupíme do posvátné harmonie s nebem i se zemí.

 

Všemohoucí Bože, otevři naši duši tvému velikému poznání. Dej ať tě nacházíme a objevujeme všude. Dej, ať naše srdce vidí tvé stopy v kapce rosy, v rozbřesku nového dne i ve hvězdách tiché noci.

 

2) Modlitby z NO:

Pane, prosíme tě za bratra Karla Hanáka z Brna, který má počáteční stadium rakoviny prostaty. Prosíme tě, uzdravuj ho a žehnej mu.

Pane, prosíme tě za sestru Marii Márovou ze Svitav - opakované záněty v těle - momentálně po náhlé operaci apendixu a nepovedené reoperaci kyčelního kloubu. Prosíme tě, uzdravuj ji a žehnej jí.

Pane, prosíme tě za sestru Martu Brixelovou z Prostějova - ztrácí zrak na jednom oku - ochrnutí zrakového nervu, lékaři hledají zatím bezvýsledně příčinu. Prosíme tě, uzdravuj ji a žehnej jí.

Za sestru Janu Báru z Prostějova – má vážné problémy s páteří - léčba bolesti zatím bez úspěchu a nezabírá. Prosíme tě, uzdravuj ji a žehnej jí.

 

3) Modlitba z tradice. / Modleme se společně tento týden:

„Dej mi svoje světlo, Pane, abych vnímala Tvou něhu a lásku, projevovanou mi každý den na tisíc způsobů, a abych viděla Tvou krásu, kdykoliv se s Tebou setkávám, abych Tě obdivovala, můj Milý, vždyť jsi tak krásný a něžný, že se Ti nikdo nevyrovná.“ Mireia Ryšková, katolická teoložka

 

4) Prostor pro individuální duchovní praxi nebo osobní modlitby:

(ztišení, Žaltář, rozjímání nad Písmem, breviář...)

 

5) Vnitřní modlitba:

Kyrie eleison / nebo Pane, smiluj se. (Modlíme se v duchu, kdekoliv jsme. Propojme svou modlitbu s čistou bdělostí, duchapřítomností.)

 

Sestry a bratři, můžete mi posílat své náměty a jména lidí, za které se chcete modlit.

 

Přeji vám požehnaný velký půst, dny naplněné odvahou, milosrdenstvím a nadějí, přítomnost Ducha Svatého, dobro a Boží lásku všude a ve všem.

Juraj Jordán Dovala, biskup

 

 

www.ccshbrno.cz

www.ccshhodonin.cz