Týdenní modlitba

Milé sestry a bratři,

zasílám vám modlitby na týden 11.4. – 17.4.

 

Liturgický kalendář:

11.4. – 1. neděle po Velikonocích / Stanislav, biskup, mučedník a patron Polska 13.4. Heinrich Ratgeb, kněz a husitský mučedník 14.4. Lambert, biskup a mučedník

 

Myšlenka na týden:

„Chci toho, kdo pro mne zemřel! Chci toho, kdo pro mne vstal z mrtvých! CHCI KRISTA!“ Ignác Antiochijský, List Římanům 6,1

 

Denní modlitby ve 20.00 (příp. v jiném čase):

Pane Ježíši Kriste, před pár dny jsem tě potkal na trhu v jednom starém žebrákovi a nepoznal jsem tě. Putoval jsi se mnou do města jako pocestný a nepoznal jsem tě. V tramvaji jsi na mě mával a já tě nepoznal. V hospodě jsme spolu mluvili a nepoznal jsem tě. Denně tě potkávám ve svých bližních, ve své ženě nebo muži, ve svých dětech a nepoznávám tě. Pane, otevři můj zrak, ať vidím, že ty jsi v každém člověku pod sluncem.

 

Veliký Bože, prosíme tě za naši církev a naše společenství. Dej nám do srdcí více lásky a porozumění. Dej nám úctu jednoho k druhému, dej nám přátelskost a vlídnost, ať se nepomlouváme, nehádáme, ale máme se rádi. Vždyť ty jsi náš Pastýř, my jsme tvé stádečko.

 

Svatý Bože, stojíme před tebou v bázni a s chvěním, neboť tvůj Syn se obětoval za nás, abychom se mohli dotknout pravdy až na samém dnu. Abychom mohli nalézt světlo a obdržet věčnou spásu. Ať je velebeno Kristovo jméno navěky.

 

Svatý Bože, ať mír, pokoj a láska obětovaného Beránka září nad světem a vede jej k nivám tvé slávy.

 

2) Modlitby z NO:

Pane, prosíme tě za všechny studenty, kteří se hlásí na střední a vysoké školy, a také za všechny, kteří skládají maturitní zkoušku. Stůj při nich a žehnej jim.

 

Pane, prosíme tě za uzdravení bratra Martina Janču z Tatiné, který leží s covidem v umělém spánku na JIPce na Vinohradech. Buď mu milostiv a dej mu sílu zvítězit nad nemocí.

 

Pane, prosíme tě za maličkého Mikuláška Jindru. Provázej jej v prvních dnech jeho životního putování svou milostí a uzdravující mocí. A posiluj v lásce jeho milující rodiče a blízké.

 

3) Tento týden se modleme s bratrem Richardem Rohrem:

„Ty sám jsi, Pane Ježíši, odmítl přibíjet na kříž, a to i za cenu, že jsi byl ukřižován sám. Nepřijímáš nikdy roli oběti, nikdy netoužíš po odplatě, šíříš kolem sebe jen odpuštění. Zatímco my na této strašné zemi vraždíme, nedůvěřujeme, útočíme a nenávidíme. Teď vidím, že to nejsi ty, koho lidstvo nenávidí; my nenávidíme sami sebe a omylem tě zabíjíme. Musím přestat křižovat tvé zraněné tělo na této zemi ve svých bratřích a sestrách, v každé formě života, ať je nevinná nebo nese vinu, úctyhodná nebo ne. My všichni jsme tvoje zraněné Tělo, a tys mě vždycky miloval právě v mé nehodnosti. Jak to, že se já ke druhým nechovám stejně jako ty?“

 

4) Prostor pro individuální duchovní praxi nebo osobní modlitby:

(ztišení, Žaltář, rozjímání nad Písmem, breviář...)

 

5) Vnitřní modlitba:

Christos anesti! (Modlíme se v duchu, kdekoliv jsme.)

 

Sestry a bratři, můžete posílat své náměty a jména lidí, za které se chcete modlit.

 

Přeji vám požehnané dny, přítomnost Ducha Svatého, dobro a Boží lásku všude a ve všem. 

Juraj Jordán Dovala, biskup

 

 

www.ccshhodonin.cz

www.ccshbrno.cz