Týdenní modlitba

Milé sestry a bratři,

zvu vás ke společným modlitbám. Pro svět a celé stvoření je každá modlitba velikým požehnáním. Pravidelné ztišení zároveň přináší naší duši spojení s Bohem, světlo a mír v srdci.

Zasílám vám modlitby na týden 28.5. – 3.6.

 

Liturgický kalendář:

28.5. – Seslání Ducha Svatého – Letnice 29.5. Litoměřičtí husité, mučedníci 30.5. Mistr Jeroným Pražský, mučedník / Zdislava, pomocnice chudých / Prokop Holý zvaný Veliký, kněz a hejtman / Lipany 1434 1.6. Justín Martýr, mučedník 2.6. Marcelin a Petr, mučedníci

 

Myšlenka na týden:

„Bez Ducha Svatého je Bůh daleko, Kristus minulostí, evangelium mrtvou literou, církev obyčejnou organizací, autorita nadvládou, misie propagandou, liturgie prázdným vzýváním a křesťanské jednání otrockou morálkou. Avšak v Duchu Svatém je vesmír vyvýšen a rodí Království Boží, vzkříšený Kristus je přítomný, evangelium je silou života, církev znamená společenství Nejsvětější Trojice, autorita je službou, která přináší svobodu, misie je sesláním Ducha Svatého, liturgie je tím, co se v ní slaví.“ Ignatios IV., antiochijský patriarcha

 

1) Denní modlitby ve 20.00 (příp. v jiném čase):

Modlitba Karla Rahnera

„Přijď, Duchu svatý, Duchu Otce i Syna, přijď, Duchu lásky, Duchu synovství, Duchu pokoje, důvěry, síly a svaté radosti.

 

Přijď, tajemný jásote v slzách světa, přijď vítězný, živote v smrti země, přijď, otče ubohých, zastánce utištěných, přijď, světlo věčné pravdy, přijď, lásko vlitá do našich srdcí.

 

Nemáme nic, co by tě mohlo přinutit, a proto důvěřujeme. Naše srdce se ve skrytu bojí tvého příchodu, protože jsi nezištný a jemný, protože jsi jiný než ono. Máme však nejpevnější přislíbení, že přesto přijdeš. Přijď tedy, přicházej den ode dne nově a více.

 

Spoléháme na tebe; na koho jiného se můžeme spolehnout. Milujeme tě, neboť jsi láska sama. V tobě máme Boha za Otce, neboť ty v nás voláš Abba - milý Otče.

 

Děkujeme ti, oživovateli, Duchu svatý, že v nás přebýváš, že ty sám chceš v nás být pečetí živoucího Boha. Pečetí na jeho vlastnictví.

 

Zůstávej při nás, neopouštěj nás v trpkých bojích tohoto života ani při jeho konci, až nás všechno opustí. Přijď Duchu svatý.

Amen.“

 

2) Prostor pro individuální duchovní praxi nebo osobní modlitby:

(ztišení, Žaltář, rozjímání nad Písmem, breviář...)

 

3) Vnitřní modlitba:

Duchu Svatý, přijď. (Modlíme se v duchu, kdekoliv jsme.)

 

Sestry a bratři, můžete mi posílat své náměty a jména lidí, za které se chcete modlit.

 

Přeji vám pokojné dny naplněné láskou, milosrdenstvím a nadějí, přítomnost Ducha Svatého, dobro a Boží lásku všude a ve všem.

Juraj Jordán Dovala, biskup

 

 

www.ccshbrno.cz

www.ccshhodonin.cz