Týdenní modlitba

Milé sestry a bratři,

zasílám vám modlitby na týden 13.6. – 19.6.

 

Liturgický kalendář:

13.6. – 3. neděle po Duchu Svatém

15.6. Vít, mučedník

16.6. Benno (Zbyněk), biskup, misionář Slovanů a pomocník chudých 19.6. Romuald, opat a poustevník / Gervasius a Protasius, mučedníci

 

Myšlenka na týden:

„Vždycky se snažte nosit v sobě Boha Přítomného a uchovávat v sobě čistotu, které vás Bůh učí.“ Jan od Kříže

 

Denní modlitby ve 20.00 (příp. v jiném čase):

Svatý Bože, náš svět potřebuje více milosrdenství a vzájemného pochopení. Nauč nás rozumět druhým a být milosrdnými vždy a všude, protože milosrdenství je vnitřní oheň, který mění svět.

 

Věčný Bože, prosíme tě za nemocné, strádající a za ty, kdo trpí tělesně i duševně. Ať pociťují teplo tvé milující ruky a ať neztrácejí naději a víru. Dopřej jim, Pane, uzdravení skrze modlitby těch, kteří na ně myslí.

 

Svatý Bože, prosíme tě, pomáhej mladým lidem, kteří podstupují zkoušku dospělosti a opouštějí školní lavice, aby našli ve svém životě uplatnění a hlubší smysl. Ať jim mladický entuziasmus a čisté ideály vydrží co nejdéle, ať si je nenechají vzít a nacházejí tebe jako světlo na cestě.

 

2) Modlitby z NO:

Pane, prosíme tě za uzdravení sestry Jany, stůj při ní a žehnej jí.

 

Pane, prosíme tě za uzdravení sestry Debory Chytilové, buď jí milostiv a žehnej jí.

 

Pane, prosíme tě za všechny lidi, kteří onemocněli koronavirem. Uzdravuj je svou mocí, žehnej jim a posiluj.

 

3) Tento týden se modleme s Antoine de Saint-Exuperym:

„Neprosím o zázrak, Pane, ani o schopnost vidění. Prosím o sílu pro všední život. Nauč mě umění malých kroků. Učiň, ať žiji rozmanitost dnů s moudrostí i humorem, ať si dokáži uvědomit důležitá poznání a zkušenosti!“

 

4) Prostor pro individuální duchovní praxi nebo osobní modlitby:

(ztišení, Žaltář, rozjímání nad Písmem, breviář...)

 

5) Vnitřní modlitba:

Duch Boží. (Modlíme se v duchu, kdekoliv jsme.)

 

Sestry a bratři, můžete posílat své náměty a jména lidí, za které se chcete modlit.

 

Přeji vám požehnané dny, přítomnost Ducha Svatého, dobro a Boží lásku všude a ve všem. 

Juraj Jordán Dovala, biskup

 

 

www.ccshhodonin.cz

www.ccshbrno.cz