Fondy

Fondy zřízené Brněnskou diecézi Církve československé husitské jsou podpůrným prostředkem. Proto se očekává, že náboženské obce budou své projekty spolufinancovat. Musíme se všichni učit mít svou církev rádi, uvědomovat si nanovo její význam a hodnotu a učit se pro Kristovo dílo také něco obětovat.
Irena Marková

Fond misie a evangelizace

Podporuje aktivity misijní, pre-evangelizační a evangelizační s cílem pomoci vytvářet živé společenství Kristovy církve, a to převážně na území brněnské diecéze CČSH.

> Stanovy Fondu a podmínky pro žádost z Fondu > Formulář pro žádost z Fondu
Vít Mádr

Fond sociální práce a diakonie

podporuje diakonii a sociální práci, a to převážně na území Brněnské diecéze CČSH.

> Stanovy Fondu a podmínky pro žádost z Fondu
Vít Mádr

Fond oprav a investic

na podporu údržby, oprav, rozvoje a investic do nemovitostí ve vlastnictví náboženských obcí převážně na území Brněnské diecéze CČSH.

> Stanovy Fondu a podmínky pro žádost z Fondu