Diecézní knihovna

Diecézní knihovna nabízí k zapůjčení přes 2500 titulů převážně teologické literatury v češtině a němčině.

Diecézní knihovna odebírá také různá teologická periodika: Český zápas, Kostnické listy, Katolický týdeník, Roš chodeš, Teologická revue, Teologická reflexe, Universum, Christ in der Gegenwart, Communio Viatorum, Herder Korrespondenz aj.

Aktuální seznam knih v diecézní knihovně najdete zde:

Knihy v češtině

Knihy v němčině

Kniha
Vít Mádr
Kniha
Vít Mádr

V případě zájmu o výpůjčku, která se řídí Výpůjčním řádem knihovny diecézní rady,
kontaktujte prosím kancelář diecézní rady na telefonu 532 162 111, nebo emailem dieceze@ccshbrno.cz.