Fotogalerie

Zpět

Slavnostní bohoslužby

Dne 6. července 2020 jsme se sešli v Náboženské obci Brno Řečkovice, abychom si připomněli mučednickou smrt mistra Jana Husa.
Slavnost zahájil proslovem ThDr. Petr Šandera, brněnský vikář. Pak místní skauti zapálili symbolickou hranici, u které shromáždění věřící z naší církve i přátelé z ekumeny zazpívali píseň Hleď Bože lásky.
Následovala bohoslužba, kterou sloužila Mgr. Šárka Chytilová, farářka místní náboženské obce. Brněnský biskup Mgr. Juraj Jordán Dovala se ujal kázání a vysluhoval také Večeři Páně.
Po slavnostní bohoslužbě bylo připraveno pohoštění a autorské čtení bratra biskupa z jeho knih, které prokládal vlastními písničkami. Akce navázala na loňské Husovské slavnosti. Letošní oslava byla skromnější kvůli opatřením spojeným s nedávným nouzovým stavem. Těšíme se, že se příští rok opět všichni sejdeme u symbolické Husovy hranice.
Fotografie zaslal Jakub Marša.

3 4 8 5 9 11 1 6 2 10 7