Aktuality

Duchovní cvičení v Brně

Zveme na duchovní cvičení s adventními meditacemi

Pozvání na bohoslužbu

Bohoslužba v duchu Taizé v Hodoníně

Agadir uvádí...

Dopisy člověku Nathanielovi od S. Kubína

Konference na HTF UK

Pozvání na konferenci Od Bible k člověku

Pozvání z Brna-Botanické

Program akcí v měsíci listopadu 2019

Biblické hodiny pro mladé dospělé

Pozvání na pravidelná setkání ve čtvrtek v 18.00 hodin

Kurz základu teologie

Od října 2019 otevíráme v Brně nový kazatelský kurz. Více informací na plakátku.

Nedělní škola na Botanické

Každou 2. a 4. neděli v měsíci je součástí nedělní bohoslužby v Husově sboru v Botanické ulici v Brně také program pro děti.