Aktuality

Bohoslužby k zahájení 100. výročí CČSH

Slavnostní bohoslužby z Husova sboru z Brna, Botanické

Červená středa

Pozvání na konferenci 27. 11. 2019

Duchovní cvičení v Brně

Zveme na duchovní cvičení s adventními meditacemi

Pozvání na bohoslužbu

Bohoslužba v duchu Taizé v Hodoníně

Agadir uvádí...

Dopisy člověku Nathanielovi od S. Kubína

Konference na HTF UK

Pozvání na konferenci Od Bible k člověku

Pozvání z Brna-Botanické

Program akcí v měsíci listopadu 2019

Biblické hodiny pro mladé dospělé

Pozvání na pravidelná setkání ve čtvrtek v 18.00 hodin